Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Szociális tűzifa - HIRDETMÉNY

EGERSZÓLÁT ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján

 

Szociális tűzifát igényelhetnek:

 

Az egerszóláti lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorult személyek, háztartások, akik

 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint aktív korúak ellátására jogosultak,

b) Egerszólát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete alapján települési lakásfenntartási támogatásra jogosultak,

c) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, különös tekintettel, ha halmozott hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősülnek,

            d) egyéb szociálisan rászorultak, úgymint

 

            da) 70 év feletti egyedülálló (özvegy, elvált, hajadon, nőtlen) személy, akinek a nyugdíja nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és felszeresét. 71.250.-/Fő (CSATOLNI KELL MELLÉKLETKÉNT A KÉRELEMHEZ JÖVEDELEM IGAZOLÁST)

 

            db) akik fogyatékosságuk, tartós betegségük, rossz egészségi állapotuk miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni és a családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, 57.000.-/Fő

(CSATOLNI KELL MELLÉKLETKÉNT A KÉRELEMHEZ JÖVEDELEM IGAZOLÁST)

            dc) aki rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, 57.000.-/Fő

(CSATOLNI KELL MELLÉKLETKÉNT A KÉRELEMHEZ JÖVEDELEM IGAZOLÁST)

feltéve, hogy az a)-d) pont alatti jogosult a lakását fával fűti.

támogatás megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a háztartást, amely az 1.§. (1) bekezdés a) és b) pontja alá tartozik.

(3) A Bizottság a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.

 

Kérelem benyújtásának határideje:

2022. november 10. (Nyomtatvány igényelhető az Önkormányzatnál)

Részletes rendelet az Önkormányzatnál, vagy a www.egerszolat.hu oldalon található.

Településünkről

Egerszólát Egertől 12 km-re, északnyugatra, a Farkas és a Préda hegyek között, a Szólát-patak völgyében fekvő település. A község neve elé megkülönböztetésül került az Eger előtag…

Dokumentumtár

Itt megtalálja településünk önkormányzatának közétett dokumentumait (rendeletek, jegyzőkönyvek, formanyomtatványok, stb…)

Rendezvények

Települési rendezvényeinkről itt találhat bővebb információt…

Szálláshelyek

Települési rendezvényeinkről itt találhat bővebb információt…

Időjárás Egerszóláton

          

Keresés az oldalon...