Bizottságok

1. Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Összeférhetetlenséget Ellenőrző Bizottság
(rövidítve: Pénzügyi Bizottság)

  • elnöke: Mata Lászlóné képviselő
  • bizottsági tagok: Bezeczki Ferenc
    Kostelecki István

2. Egészségügyi- Szociális- és Ifjúsági Bizottság (rövidítve:Szociális Bizottság)

  • elnöke: Bata Róbertné
  • képviselő tagok: Kostelecki István
    Prokaj Gábor